Fitopia is de Wellness Club die stimuleert tot bewegen, ontspannen en persoonlijke ontwikkeling.  Aandacht, plezier en resultaat zijn hun kernwoorden. Met een duidelijke missie voor ogen: het aanbieden van sportieve en gezonde vrijetijdsbesteding in een ontspannen en plezierige sfeer; zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Om die aandacht ook digitaal door te trekken, werd in samenspraak met de marketingverantwoordelijke “Fitopia TV” gecreëerd. Met inspiratie, informatie, tip, advies, acties, planning, humor, etc… Dit wordt schermvullend weergegeven op een videowand en op verschillende schermen aan de balie en in de fitnesszaal. Op deze manier wordt op een efficiënte wijze met de leden in de club gecommuniceerd en het community gevoel versterkt.